Varmepumper flytter energi fra udeluft til dit opvarmningssystem.

Sådan fungerer varmepumpen

Varmepumper flytter energi fra omgivelserne til husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft eller jord og overfører den til radiatorer eller gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.

I varmepumpen foregår overførslen af energi ved, at et kølemiddel skiftevis fordamper og kondenserer. Processen svarer til den, der foregår i et køleskab - med den forskel, at en varmepumpe fører energi ind dit hus, mens et køleskab fører energi ud af skabet.

Radiatorer/gulvvarme

Både jordvarmepumpe og luft til vand-varmepumpe kræver et vandbårent system til opvarmning af huset, dvs. enten radiatorer eller gulvvarme.

Pga. den lavere fremløbstemperatur på varmepumper bør radiatorerne være større end oprindeligt, for at varmepumpen kan fungere optimalt. Gulvvarme er også ideelt til varmepumper.

Få din installatør til at vurdere, om dine radiatorer er store nok. Hvis ikke stiger dit behov for supplerende varme, og varmepumpen bliver en dårligere forretning. 

Varmt brugsvand

luft til vand-varmepumper og brugsvandsvarmepumper kan alle levere varmt brugsvand. Du kan få installeret en buffertank til det varme brugsvand. Den vil reducere behovet for supplerende el i varmtvandsbeholderen og gøre driften af varmepumpen mere energieffektiv.

Elpatron

Varmepumpesystemet har en indbygget elpatron, som slår til, når varmepumpen ikke kan følge med. I de situationer vil varmepumpen have et højere elforbrug end normalt.

Elpatronenen er i brug, når:

  • varmepumpen ikke kan følge med varmebehovet. Det vil typisk være på de koldeste dage. Varmepumper på det danske marked fungerer også ved frostgrader, så elpatronen vil typisk kun være i brug en meget begrænset del af året.
  • du bruger mere varmt brugsvand end normalt.

Behovsstyring

Behovsstyring kaldes også frekvensstyring eller modulering. Varmepumper med behovsstyring er dyrere, men mere effektive i drift og holder længere.

Ydelse

Varmepumpens størrelse eller ydelse angives i kW. Det er udtryk for det varmebehov, som pumpen kan dække.

Jo større hus, jo mindre isolering og jo flere mennesker, der bruger varmt vand, desto højere ydelse skal varmepumpen have for at dække behovet. Til at bestemme varmepumpens ydelse til netop dit hus kræver det en installatør, der er uddannet på området. Dem kan du f.eks. finde ved at vælge en VE-godkendt installatør.

·  Se VE-godkendte virksomheder

Effektivitet angives i SCOP

Varmepumper er en af de mest effektive opvarmningsformer, du kan opvarme dit hus op med. Og væsentligt mere effektiv end olie-, gas- eller træpillefyr.

Varmepumpers energieffektivitet vises i SCOP. Den angiver, hvor meget el varmepumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer under optimale forhold. Jo højere SCOP, desto mere effektiv er varmepumpen. SCOP på 4 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit over hele fyringssæsonen producerer 4 kWh varme, for hver gang den bruger 1 kWh el.

I praksis afhænger effektiviteten dog også af de andre dele i dit varmesystem – f.eks. størrelsen på radiatorsystemet, cirkulationspumpen og varmtvandsbeholderen.

Hvis du har gulvvarme, bliver varmepumpen typisk lidt mere effektiv, end hvis du har almindelige radiatorer. For at få højest effektivitet og dermed lavest mulig elregning er det vigtigt, at varmepumpen bliver dimensioneret, installeret og indstillet korrekt.